Tag Archives: nha đam làm đẹp da

Hồn hợp làm đẹp da từ nha đam

Hồn hợp làm đẹp da từ nha đam

Chất nhựa của nha đam khi cô đặc lại sẽ có màu đen (còn gọi là Aloès). Nhựa nha đam có nhiều axít cinnamic, vitamin B1, B2, B6 và axít folic,… và nhiều vi chất khác giúp tái sinh tế